موضوع: یادداشت‌ها

چگونه یک ویراستار خوب پیدا کنیم؟

اغلب برای همه‌ی ما مشکل است که متن خود را ویرایش کنیم. وقتی درگیر متنی می‌شویم و روی آن کار می‌کنیم، طبیعتا با محتوا آشنا هستیم؛ همین مسئله باعث می‌شود که گاهی حتی چشمان تیزبین نویسندگان به مشکلاتی از جمله خطاهای نوشتاری و گرامری یا ساختارهای مبهمِ جملات که برای آن ها وقت و انرژی صرف کرده‌اند، بسته بماند. یک ویراستار مجرب و مستقل با نگاهی نو و دقیق متون را بررسی می‌...

چگونه یک ویراستار خوب پیدا کنیم؟
نوشته شده توسط موضوع: یادداشت‌ها