مرحله اول:

لطفا فایل خود را با یکی از پسوندهای .doc .docx .pdfو .txt بارگزاری کنید.

مرحله سوم:

  • تعداد واژه‌های فایل شما:
  • قیمت نهایی برای هر واژه:
  • قیمت نهایی سفارش شما:
  • زمان تحویل:

ضمانت بی قید و شرط خدمات هردات

در صورتی که مقاله‌ی ویرایش شده توسط ما با اعلام ژورنال مقصد به دلیل عدم کیفیت نوشتاری پذیرفته نشود، با ارائه‌ی ایمیل ژورنال مقصد، بسته به خواست شما حاضر به ویرایش مجدد یا استرداد کامل و بی قید و شرط مبلغ دریافتی هستیم.